Privacy Policy

Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Privatumo politika, kai:

 1. registruojasi ir pildydami Paskyros formą pažymi „aš perskaičiau ir sutinku su Privatumo politika“.
 2. pirkdami prekes sutinka su Pirkimo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Privatumo politika.

Pirkėjas, nesutikęs su savo Asmens duomenų tvarkymu toliau punktuose nurodytais tikslais, negali užsiregistruoti elektroninėje parduotuvėje www.restoranuiranga.lt ir užsakyti prekių.

Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę ir socialinių tinklų paskyras.

Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Restoranų įranga“, įmonės kodas: 303105707, adresas: Vito Gerulaičio g. 1-59, Vilnius. Tel. +370 614 89888, el. paštas: info@restoranuiranga.lt


Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys?

Klientų asmens duomenis renkame tam, kad galėtume atlikti prekių užsakymus bei su jų vykdymu susijusius veiksmus:

 1. komercinių pasiūlymų teikimui,
 2. sutartims sudaryti ir jose nurodytiems įsipareigojimams vykdyti,
 3. tiesioginės rinkodaros tikslais (pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti bei naujienlaiškių siuntimui),
 4. paskyros administravimo tikslais,
 5. užsakymų pristatymo klientui tikslais,
 6. asmenų įsiskolinimui valdyti.


Kokius asmens duomenis renkame apie pirkėjus?
MB „Restoranų įranga“ siekia, kad naudotis el. parduotuve www.restoranuiranga.lt būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Kad galėtume nuolat tobulėti, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų lankytojus, iš kurių miestų jie yra, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose informacija yra skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius el. parduotuvės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia.

Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie Jūsų naršymą, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

MB „Restoranų įranga“ renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys tiesiogiai pateikiate registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes mūsų el. parduotuvėje arba užsisakydami prekes kitu būdu (pvz.: telefonu, el. paštu): vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono nr., pristatymo adresas, sutikimas ar nesutikimas dėl naujienlaiškio gavimo, sąskaitos numeris, mokėjimo bei pristatymo informacija bei kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes.

Mes taip pat renkame ir toliau tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate registruodamiesi ir (ar) užsakydami prekes el. parduotuvėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių Jums prisijungus prie Paskyros: apsilankymų datos ir laikas, kalba, prisijungimo IP adresas, surinkti lojalumo taškai, naudojama naršyklė ir jos versija, apžvalgos, prekių sąrašai, kurie buvo pasirinkti kaip pageidaujami. Šie duomenys mums reikalingi, kad atpažintume, ar Jūs jau užsiregistravote el. parduotuvėje ir statistikos tikslais žinotume, kiek dažnai ir kada paskutinį kartą buvote prisijungę, kokiomis prekėmis domėjotės.


Kokiu teisėtu pagrindu renkame asmens duomenis?

MB „Restoranų įranga“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).


Kaip ilgai saugome Jūsų asmens duomenis?

Visą laikotarpį, kol Jūs esate Paskyros vartotoju.

Jūsų sutikimą asmens duomenų tvarkymui mes laikome gautu, kai Jūs atliekate Paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją. Jeigu esate užsiprenumeravę mūsų naujienlaiškį, mes Jūsų duomenis saugosime tol, kol atsisakysite jo prenumeratos.

Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių. Žinoma, Jūs turite teisę bet kada sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, naujienlaiškio siuntimą ar savo paskyros visai atsisakyti. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą adresu: info@restoranuiranga.lt arba tai galite atlikti prisijungę prie savo Paskyros. Jei negalite prisijungti prie savo Paskyros, prisijungimo puslapyje pasirinkite „Pamiršote slaptažodį?“.


Kiek saugūs Jūsų asmens duomenys?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Visi Asmenų teikiami duomenys yra saugiai laikomi bendrovės serveriuose. Serverius talpiname tik moderniose serverių saugyklose, kurias 24x7 saugo ginkluota apsaugos komanda. Patekimas į jas yra griežtai kontroliuojamas ir fiksuojamas. Naudotojų duomenys yra saugomi vienas nuo kito izoliuotuose virtualiuose serveriuose, todėl pašaliniai asmenys bei kiti naudotojai neturi galimybių neautorizuotai gauti ar sugadinti duomenis. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika. Tuo atveju, kai Asmenims yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Asmenys juos pasirenka patys), kurie įgalina Asmenis naudotis tam tikromis elektroninės parduotuvės funkcijomis, Asmenys yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Bendrovė maloniai prašo Asmenų neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.


Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Dalį duomenų gauname tiesiogiai iš Jūsų, pvz., Jums registruojantis Paskyroje ar užsisakant naujienlaiškį. Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami mūsų įmonės telefonu. Taip pat Jūsų asmens duomenis gauname ir netiesiogiai - per banką ar elektroninių pinigų įstaigą, gavę mokėjimą už prekes ar paslaugas.


Kam  teikiame Jūsų duomenis?
MB „Restoranų įranga“, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo ir tvarkomų asmens duomenų trečioms šalims neatskleidžia, iškyrus atvejus kai to reikia pagal įstatymus ar teisinius procesus. Taip pat įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, t.y. įmonėms, užsiimančioms:

 1. pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla,
 2. įmonėms, kurios teikia buhalterinės apskaitos paslaugas.

Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota. Jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

Jeigu už mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes mokate internetinės bankininkystės sistemoje, tokiu atveju Jūsų duomenų ir mokėjimo saugumą užtikrina banko serveris, kuriame atliekate mokėjimą.


Asmenys turi:

 1. Teisę susipažinti su asmens duomenimis
 2. Teisę į duomenų ištaisymą
 3. Teisę į duomenų perkeliamumą
 4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą
 5. Teisę būti pamirštam

Pirkėjui pateikus prašymą nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymo Elektroninės parduotuvės administravimo tikslais veiksmus, Pirkėjo elektroninio pirkimo Paskyra yra panaikinama ir Pirkėjas netenka galimybės pateikti užsakymo arba apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas vėl gali užsisakyti arba nusipirkti prekių ar gauti paslaugų tik iš naujo užsiregistravęs Elektroninėje parduotuvėje.


Autorinės teisės

Tinklapyje esantis turinys, prekių ženklai, logotipai ar kiti autorinių teisių objektai išimtine teise priklauso šių prekių savininkams.

Be jų išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti tinklapyje esančią medžiagą, nuotraukas, logotipus Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų apibrėžtomis formomis ir būdais.

Šio tinklapio ar bet kurios atskiros jo dalies autorinės turtinės teisės priklauso MB „Restoranų įranga“, todėl be išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą tinklapį ar jo dalį bet kokia forma ar būdu, versti jį į kitas kalbas, adaptuoti, skolintis nuotraukas ar kitą informaciją, kitaip naudoti bet kokia forma ar būdu. Taip pat draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos išimtinės savininkų teisės į šį tinklapį ar kurie prieštarauja sąžiningos konkurencijos, reklamos, autorių teisių apsaugos principams.


Nuorodos į kitus tinklapius
Mūsų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius, už kurių turinio teisingumą ir atititikimą galiojantiems teisės aktams MB „Restoranų įranga“ neatsako.


Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

PayPal Acceptance Mark